RCA Entreprenør

Betongsaging

Vi utfører betongsaging

Betongsaging utføres ved at en skinne skrues på overflaten der det skal skjæres. Deretter monteres sagen på skinnen og sagbladet presses inn i betongen, samtidig som den ruller på skinnen ved hjelp av tannhjul.

Betongsaging utføres vanligvis fra skinne, men kan ved mindre arbeider også utføres manuelt. 

Normal betongsaging kan utføres på vegger og dekker med tykkelse fra  0–700 mm. En betongsag brukes også til saging i asfalt. Det finnes større sager for spesialtilfeller.