RCA Entreprenør

Drenering

Trenger boligen din ny drenering?

Har kjelleren din fukt- eller muggsoppskader? Da er det stor sannsynlighet for at dreneringen rundt boligen er dårlig. Fukt- og muggsoppskader gir dårlig inneklima og kan være skadelig for oss mennesker, så det er viktig at man tar slike problemer seriøst.

Drenering sørger for at både rennende og stående vann føres vekk fra grunnmuren. Slik holder boligen seg tørr, og man unngår f.eks. fuktskader og usunt inneklima.

Ved drenering må det graves opp en bred grøft utenfor kjellerveggen. Det benyttes drensrør av plast, og i tillegg må man i tillegg ha fiberduk, singel, sand, husdrenskum, grunnmursplast (fuktsperre) og tetningslist.

Med andre ord – drenering er en fysisk tung og utfordrende jobb som bør utføres av fagfolk. La oss ta oss av dreneringen for deg! Ta kontakt for et godt tilbud.