RCA Entreprenør

Masseforflytting

Transport av masser

RCA Entreprenør tilbyr forskjellige oppdrag innen masseforflytting / massetransport. Vi utfører bortkjøring og tilkjøring av alle typer masser – både rene- og forurensede masser.

Trenger du masser tilkjørt eller fraktet bort, ta kontakt med oss for et godt tilbud.